עסקים עם שותפים

אתם בעלים של חברה והקמתם חברה בת עם שותף או שותפים.
לצורך איחודם של הדוחות הכספיים עם החברה הבת, תהיו זקוקים לא רק לדוחות הכספיים של הבת, אלא גם ליתרות הכספיות והעסקאות ההדדיות בין החברה שלכם לבין הבת וזאת כדי לקזז סכומים אלה. קיזוז זה נדרש על פי כללי חשבונאות מקובלים כדי לתת מבט רק על העסקאות עם צדדים שלישיים (כלומר: כולל עסקאות בין החברה האם והבת).
לצורך כך חשוב שניהול החשבונות יעשה כך שיהיו חשבונות נפרדים עבור יחסי "ספק-לקוח" בין האם לבת, וכן שיהיו חשבונות נפרדים לרישום "מכירות" בין חברתיות, חיוב בהוצאות, העמסות ועוד. במידה וחלים חילוקי דעות בחיובים השוטפים, מן הראוי לטפל בהם באופן שוטף ולא לדחותם.
וכאשר משהו משתבש ביחסים שבין הבעלים…. כן, זה קורה לפעמים ומערכת החשבונות צריכה להיות ערוכה לכך מראש.

מדי תקופה העבירו בינכם מסמך שנועד לוודא כי קיימת זהות חובות ועסקאות הדדיים. לדוגמא: חברת האם תשלח לחברה הבת מסמך (בתדירות רבעונית) המציג את החובות של החברה הבת: חוב כלקוח (לרבות הרכב החוב לפי חשבוניות), חוב כלווה (לרבות פירוט ההלוואות והתנאים שלהן) וחובות עבור שטרי הון (לרבות תנאיהם ומועדי הפירעון). 

מומלץ אחת לשנה, שהמסמך יכלול גם את שיעור הבעלות בחברה הבת לפי בעלי מניות. כמו כן יפרט המסמך חיובים הדדיים שנרשמו בין האם לבת. מסמך זה ייחתם הדדית. במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים, לא יוכל צד אחד לטעון "לא ידעתי" ובכך יחסך מפח נפש.

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב whatsapp
שתפו בווטסאפ

כל הזכויות שמורות לדורון שטיין 2020© | נבנה על ידי Yarticles כתיבת תוכן ובניית אתרים