מאזן, בן הזוג של רווח והפסד

מאזן, בן הזוג של רווח והפסד

האם ניתן להציג דוח רו"ה ללא עריכה של מאזן? לכאורה – כן. מפיקים דוח רו"ה, עוברים על התוצאות ובודקים את סבירותן ביחס לתקציב, ביחס לתקופה המקבילה ופורסים אותו לפי חודשים. שיטה זו אינה שלמה שכן סעיפי המאזן הם "בני הזוג" של סעיפי רו"ה וללא בדיקתם, דוח רו"ה אינו מדויק.

בן זוג של מכירות הם הלקוחות. סעיף הקניות הוא בן זוג של ספקים. סעיף שינויים במלאי עומד מול מלאי במאזן. סעיף הוצאות שכר מול יתרות עובדים ומוסדות. סעיף הוצאות מימון מול הלוואות, פקדונות, ניירות ערך, לקוחות וספקים במט"ח. סעיף הוצאות פחת מול רכוש קבוע ואחר ועוד.

לקוחות – בידקו חובות מסופקים, שערוך היתרה במט"ח, נכונות היתרה מול הלקוח, זיכויים חסרים ללקוח. ספקים – הבדיקה דומה ותכלול גם זיכויים ותשלומים חריגים. עדות ליתרות חשודות היא לקוח שיתרתו "זכות". משמעות יתרת זכות – תקבול מהלקוח כנגדו לא הופקה חשבונית לחיוב. ספק שיתרתו "חובה" עשויה להעיד על תשלום לספק כנגדו לא התקבלה חשבונית רכישה. מלאי – בדיקת המלאי מורכבת, תתחילו בבדיקת "ימי מלאי", שיעור הרווח הגלמי, בדיקה השוואתית של כמויות ומחירי העלות מול רבעון קודם, מלאי איטי או מת שיש להפחיתו. מט"ח – כרטיסי הנח"ש של סעיפים מאזניים המתנהלים במט"ח חייבים להיות מוגדרים במטבע חשבון מט"ח הנכון – דרך זו תבטיח "שערוך אוטומטי" וזקיפת הפרשי שער להוצאות מימון. רכוש קבוע ואחר – בידקו רכישות שהתווספו בתקופה וכן בצעו סקירה של כרטיסי ההוצאות כדי לאתר הוצאה שהיא השקעה. יתרות צדדים קשורים ובעלי מניות – התאמה של היתרות עם הצד השני, חיוב/זיכוי ברבית על יתרות אלה, הצגת היתרות לזמן קצר או ארוך וכן קביעה איכותית האם יתרות אלה יפרעו או שיש להתאימן למציאות חדשה.

הפקת דוח רו"ה ללא עריכת מאזן אינה שלמה ואני ממליץ לערוך מאזן יחד עם דוח רו"ה לטובת בקרה מחד וקבלת תמונה שלמה מאידך.

שבת שלום

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב whatsapp
שתפו בווטסאפ

כל הזכויות שמורות לדורון שטיין 2020© | נבנה על ידי Yarticles כתיבת תוכן ובניית אתרים

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *