תזרים מזומנים

תזרים מזומנים

דוח רווח והפסד ומאזן אותם סקרתי בשבועיים האחרונים, דורשים הכנה יסודית. ניתן להכינם רק לאחר שלמות הרישומים של הכנסות והוצאות, השקעות, מלאי ועוד עשרות פעולות חשבונאיות. דוח תזרים מזומנים ניתן להפקה מדי יום-התנאי היחידי לנכונות הדוח הוא
שלמות הרישום של פעולות כספיות (בנקים וגורמים חוץ בנקאיים, קופת מזומנים).

תזרים העסק מורכב משלוש קטגוריות: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון. סיכום שלוש הקטגוריות יראה את השינוי ביתרות המזומנים של העסק.

תזרים מפעילות שוטפת כולל תקבולים מלקוחות ומאידך תשלומים לספקים, עובדים, זכאים, מיסים.
תזרים מפעילות השקעה כולל השקעות ברכוש קבוע ואחר, השקעה בחברות מוחזקות, השקעה בנכסים כספיים לזמן ארוך ומאידך – תמורה ממכירת מרכיבים אלה. תזרים מפעילות מימון כולל קבלה ופרעון הלוואות מבנקים לזמן ארוך, גידול או קיטון באשראי לזמן קצר, חלוקת
דיבידנד, קבלה או פרעון של הלוואות מבעלי העסק, הנפקת הון.

תזרים חיובי ומתמשך מפעילות שוטפת מעיד על עסק המצליח "לייצר מזומנים"
בעוד תזרים שלילי לאורך זמן, מעיד על "שריפת מזומנים". תזרים שלילי מפעילות השקעה – חלק המתייחס לרכוש קבוע והשקעות ריאליות – מעיד על עסק מתפתח שטורח להשקיע כדי להגדיל או לשמר את יכולתו לייצר כסף. תזרים חיובי לאורן זמן מהפעילות הנ"ל עלול להעיד על עסק שמממש את נכסיו ומתכונן לחיסול או לחלופין מבצע פעולות הבראה כדי לפרוע חובות.

תזרים חיובי מפעילות מימון מראה על יכולת גיוס חוב (בנקים ו/או בעלים) ואזי יש לבחון לשם מה גוייסו הכספים. אם לחפות על תזרים שלילי מפעילות שוטפת – הרי שתפיחת החוב כדי לממן הפסדים עלולה לגרור לתהום בעוד גיוס כספים לטובת השקעות צמיחה מעיד על אמון המלווים בעסק.

כל אלה תיארו דוח המראה את ביצוע תזרים המזומנים בתקופה שמתחילת השנה ועד לחודש הנוכחי. מרבית מערכות המידע מאפשרות הפקת דוח זה ואני ממליץ להיעזר ברואה החשבון כדי לאפיין את בניית הדוח כך שתוכלו להפיקו עצמאית מדי חודש. בנוסף, על
העסק לתחזק דוח תחזית תזרים המזומנים כדי לוודא שלעסק יגיעו מספיק מקורות כספיים על מנת לעמוד בהתחייבויות – הדוח יתוחזק בדיוק גבוה לחודש הקרוב, ובדיוק נמוך יותר
לרבעון הקרוב.

חכם סיני אמר: "לא חשוב הכסף, כאשר יש ממנו הרבה…".

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב whatsapp
שתפו בווטסאפ

כל הזכויות שמורות לדורון שטיין 2020© | נבנה על ידי Yarticles כתיבת תוכן ובניית אתרים

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *