מתי לוקחים הלוואה ?

מתי עסקים לוקחים הלוואה ?


"כאשר אפשר, לא כאשר צריך…".

עסקים לוקחים הלוואות למטרות הבאות: גישור תזרימי לתקופה–עונת החורף בבתי מלון לדוגמה. הגדלת הון חוזר-חברה צומחת במכירות ואשראי לקוחות גבוה מאשראי ספקים. השקעה ברכוש קבוע (לרבות נדל"ן)-להגדלת כושר ייצור. רכישת חברה להרחבת היקף הפעילות-השקעות אלה נעשות לזמן ארוך וקשה בדרך כלל, לממן אותן מהתזרים השוטף. הלוואה נלקחת לעיתים לצורך משיכת דיבידנד לבעלים-פעולה מותרת (בכפוף לקיום רווחים ראויים לחלוקה וכן לאי פגיעה ביכולת התזרימית של החברה) אך נחשבת פחות נפוצה.

ההלוואה יכולה להילקח מהגורמים הבאים: בעלי מניות ו/או חברות קשורות, ספקים או לקוחות, בנקים, מוסדות מימון חוץ בנקאי.

נטילת הלוואה מלקוח או ספק עלולה להשפיע השפעה צולבת על יחסי העבודה איתם.

תנאי ההלוואה כוללים: עלות רבית, עמלת הקמת הלוואה, עלויות נלוות להלוואה כמו רישום שעבודים, ערבות אישית, שעבוד תזרים ו/או נכסי נדל"ן, תקופת הפריסה, שיטת הרבית (שפיצר-היקרה היותר או פרעון קרן שווה מדי תקופה–הזולה יותר), עלות פירעון מוקדם, הגבלה על משיכות הבעלים, עמידה בסכום מינימלי של הון עצמי, יחס מינימלי של סכום איבידה לעומת חוב בנקאי, ועוד תנאים הנגזרים מהסכם "אמות מידה".

ככל שהלווה בעל איתנות פיננסית גבוהה יותר, כך משתפרת יכולתו לקבל תנאים טובים יותר.

מהו העיתוי ללקיחת הלוואה?

יש שלוקחים את ההלוואה כאשר מצבם הפיננסי מצוין. הם מודעים לכוח שלהם לקבל הלוואה בתנאים מוטבים תוך התמחרות עם מספר מלווים. לווים אלה מתאמים היטב בין תזרים לקיחת ההלוואה לבין תזרים התשלומים למטרה לשמה לקחו את ההלוואה. יש שלוקחים את הלוואה כאשר הם זקוקים נואשות לכסף וברור שכושר המיקוח נמוך משמעותית.

בימי הקורונה העמידה המדינה, באמצעות הבנקים "הלוואות קורונה". ההלוואה ברבית יחסית נמוכה (תלויה באיתנות הפיננסית של הלווה), פקדון בשיעור 5%, הרבית לשנה הראשונה ממומנת על ידי המדינה, תקופת ההלוואה-חמש שנים וניתן לבצע פירעון מוקדם. סכום ההלוואה נע בין מינימום של 500 אש"ח ל- 8% ממחזור ההכנסות של החברה לכל היותר. הלוואות אלה נקראות "הלוואות בערבות מדינה" למרות שהמדינה ערבה לבנקים רק על 15% מסכומן (עוד 5% מובטח דרך הפקדון וכך הבנק מוגן בשיעור 20% בלבד, במקרה של כשל הלווה). חברה הנוטלת הלוואה זו מוגבלת במשיכת דיבידנד או סכומים אחרים של הבעלים.

כדאיות לקיחת הלוואה תלויה מה עושים בכסף. אם הכסף מושקע בהון חוזר הכדאיות תחושב לפי תוספת הרווחיות לעומת עלות המימון. אם הכסף נלקח לביצוע השקעה ברכוש קבוע, נדל"ן או רכישת חברה – נחשב את תוספת התשואה מההשקעה לעומת עלות המימון. במרבית המקרים של לקיחת הלוואה למטרת השקעה, דורש המלווה הון עצמי של הלווה בשיעור הנע בין 20 ל-50%. השקעת הון עצמי על ידי היזם מלמדת על מידת אמונתו בהשקעה וכן מביאה להקטנת סיכון המלווה. במצב זה ניתן לחשב רבית רעיונית על ההון העצמי ואזי להשוות בין עלות המימון לבין התשואה על ההשקעה.

שבוע טוב

 

 

 

שיתוף ב facebook
שתפו בפייסבוק
שיתוף ב linkedin
שתפו בלינקדאין
שיתוף ב whatsapp
שתפו בווטסאפ

כל הזכויות שמורות לדורון שטיין 2020© | נבנה על ידי Yarticles כתיבת תוכן ובניית אתרים